title

 

OVER MEDIATION

 

MEDIATION

Mediation is een manier om samen afspraken te maken, conflicten te voorkomen en op te lossen. Vaak leidt mediation sneller tot duurzame resultaten. Er is namelijk veel afstemming tussen de betrokken partijen, die zo zelf tot betere afspraken en heel creatieve oplossingen kunnen komen. Bijvoorbeeld bij een ouderschapsplan, alimentatie, huwelijkse voorwaarden, erfenis of het opstellen van een donorovereenkomst bij alternatief ouderschap. Als mediator coach en begeleid ik partijen bij het maken van afspraken waar iedereen zich in kan vinden. Bij (echt)scheiding, afhandeling van een nalatenschap of andere familiezaken kunt u mij inschakelen voor mediation.

WERKWIJZE EN AANPAK

Mediation vindt grotendeels plaats door het voeren van gesprekken in mijn praktijk. Samen met u en de andere partij(en) bepaal ik wat u zou willen bereiken en welke stappen daartoe op korte en lange termijn nodig zijn. Zowel u als de andere partij(en) zijn hierbij aanwezig. Is dit lastig te combineren met bijvoorbeeld werkzaamheden, de zorg voor kinderen of uw verblijfplaats? Of is er een groot aantal partijen betrokken, bijvoorbeeld bij de afhandeling van een erfenis? Dan biedt online mediation uitkomst. Dit kan ook plaatsvinden in combinatie met een aantal live gesprekken in mijn praktijk voor mediation.

ONLINE MEDIATION

Bij online mediation begeleid ik als mediator ook online alle partijen bij het vinden van een oplossing met elkaar. Dit gebeurt via een speciale, beveiligde online omgeving. Iedereen kan altijd en overal in eigen tijd deelnemen aan online mediation. Dit bespaart reistijd en -kosten. Bij online mediation krijgt u tijd om na te denken en te reageren wanneer het u uitkomt. Dit brengt vaak al nieuwe inzichten, waardoor de mediation sneller succesvol kan worden afgerond.

MEDIATION EN SYSTEEMAANPAK

Bij mediation hanteer ik regelmatig een systeemaanpak. Hiermee krijgen betrokkenen inzicht in de bron van hun conflict en komen daarmee sneller tot oplossingen. Wij zijn onderdeel van meerdere systemen: van onze relatie tot ons gezin van herkomst. In elk systeem neemt iedereen zijn eigen rol en plek in. Bij bijvoorbeeld een overlijden of echtscheiding verandert het systeem. Hierdoor kunnen mensen in oude gedragspatronen vervallen, wat het komen tot een oplossing in de weg kan staan. Door deze onderhuidse spanningshaarden bloot te leggen, kom ik sneller tot oplossingen.

 

MEDIATION EN KOSTEN

De kosten voor mediation zijn vaak lager dan wanneer u een advocaat inschakelt. Meestal delen partijen namelijk de kosten voor mediation. En bij nalatenschapsmediation kunnen de kosten ten laste van de nalatenschap komen. Bij mediation werk ik ook op toevoeging: onder voorwaarden krijgt u een deel van de mediationkosten vergoed. Vaak vergoeden rechtsbijstandverzekeraars de kosten van mediation, mits u een geaccrediteerd mediator inschakelt. Naast gespecialiseerd familierechtadvocaat en scheidingsmediator bij de vFAS ben ik MfN-registermediator, geaccrediteerd online mediator bij de Vereniging van Online Mediators en geregistreerd nalatenschapsmediator bij de Stichting Nalatenschapsmediation. Neemt u contact op voor meer informatie over vergoeding van kosten bij mediation.

MEDIATION & (ECHT)SCHEIDING

Tijdens mediation bij (echt)scheiding maakt u onder mijn begeleiding samen met uw partner afspraken over de gevolgen van het verbreken van uw relatie. Als mediator sta ik u en uw partner zodanig bij, dat u in plaats van elkaar te bestrijden juist oplossingen vindt die in het belang van u beiden zijn. En van uw eventuele kinderen: met mediation bereikt u dat u goede ouders blijft, zelfs al gaat u uit elkaar. Ook zijn gesprekken met kinderen mogelijk, zodat zij zich gehoord voelen. Als u uw (echt)scheiding via mediation regelt, is dat vaak prettiger, sneller en voordeliger. Uw gehele (echt)scheidingsprocedure kan ik voor u afhandelen via mediation, eventueel in combinatie met online mediation.

MEER OVER MEDIATION & (ECHT)SCHEIDING

MEDIATION &
FAMILIEZAKEN

Mediation is van grote waarde bij allerlei familiezaken, en in elke fase van uw relatie. U maakt met mediation zaken bespreekbaar die binnen uw familie of relatie spelen. Denk aan huwelijkse voorwaarden, familiegeheimen, of hoe om te gaan met een familielid dat door ziekte niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen. Ook bij de verdeling van een erfenis valt met mediation veel te winnen.
Hierbij is er onderhuids vaak oud zeer tussen familieleden. Ook wordt door diverse samenlevingsvormen de afwikkeling van een erfenis complexer. Met mediation kom ik tot een zorgvuldige en efficiënte afwikkeling, zowel van een erfenis als andere familiezaken.

Meer over mediation en familiezaken

Wist je dat

Van de mediations betreffen echtscheidingen.

Bereikt volledige overeenstemming bij echtscheidingen met Mediation.

 Het percentage in familiezaken waarbij door mediations gedeeltelijke of gehele overeenstemming werd bereikt

 Het totale echtscheidingspercentage in 2013.

* Voor de volledige cijfers en bronvermeldingen neem contact op.

Hier zit het kantoor